Asset 1kria

קמץ פתח

בועות בג'ונגל – צליל פותח

מטרות המשחק:

כדורי שלג – צליל סוגר

מטרות המשחק:

קקטוסים במדבר – קוראים מילים

מטרות המשחק:

איש המערות – התאמת מילה לתמונה

מטרות המשחק:

הצפרדע האמיצה – מרכיבים מילים

מטרות המשחק:

שווא

מפלצת העוגיות – צליל פותח

מטרות המשחק:

סאני הסנאי – התאמת מילה לתמונה

מטרות המשחק:

רובין הקשת הנועז – התאמה בין מילה בזכר למילה בנקבה

מטרות המשחק:

חיריק

נועם האמיצה – מרכיבים מילים

מטרות המשחק:

גיל הקשתית - התאמה בין מלה בצורת יחיד לבין מלה בצורת רבים

מטרות המשחק:

חולם

חפרני הכורה - מילה יוצאת דופן

מטרות המשחק:

דרקו המאוהב - צליל פותח

מטרות המשחק:

הגישה למנויים בלבד

על מנת לצפות בפעילויות ובמשחקים יש לרכוש מנוי wizdi.school