Asset 1kria

מדיניות הפרטיות באתר

א. כללי
 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר של יבנה בונוס בע”מ (להלן: “בעלת המערכת”, “אנחנו”), וכל אתר או מערכת הוראה נוספת שייווצרו על ידי בעלת המערכת (כל אחת מאלה, להלן: “המערכת”).
 2. אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ומאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים לבעלת המערכת, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע כל מי שמשתמש במערכת (בהמשך נשתמש בביטויים “המשתמש” או “אתה”) איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 3. המסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש במערכת.
 4. כניסה למערכת או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. לכן, אנא קראו אותה בשלמותה, בין שאתה מורה או תלמיד, או אדם אחר המשתמש במערכת.
 5. לכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות במערכת ניתן לפנות אלינו במייל bonus@bonusbooks.co.il, או באמצעות שליחת דואר לכתובת: רחוב הירדן 3, יבנה.
 6. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.
 7. מדיניות הפרטיות חלה על שימוש במערכת, בין שנכנסת אליה דרך אתר אינטרנט ובין שנכנסת באמצעות אפליקציה.
 8. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.
 9. בעלת המערכת רשאית לעדכן או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי המערכת. מדיניות הפרטיות המעודכנת תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.
ב. המידע הנאסף על ידי בעלת המערכת
 1. המערכת אוספת סוגים מסוימים של מידע המועבר אליה במהלך השימוש בה.
 2. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן למערכת, מידע מזהה מסוים, כגון שמך ו/או כתובת הדוא”ל שלך עשוי להתפרסם במערכת. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם במערכת יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו. נא שקול שימוש בכינוי ולא בשמך המלא.
 3. חלק מהמידע הנאסף הינו מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה “מידע לא מזהה”. מידע מסוים מאפשר זיהוי פרטים אישיים של משתמש על ידי בעלת המערכת והוא מכונה “מידע מזהה”.
מידע לא מזהה
 1. כאשר אתה משתמש במערכת, מידע מסוים מועבר בין המחשב ו/או המכשיר שאתה משתמש בו לבין המערכת, כגון כתובת P של המחשב או המכשיר וסוג הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידינו כמידע לא מזהה כי הוא לא יכול לזהות אותך באופן ישיר (למרות שכאמור ייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב או המכשיר שלך).
 2. בעלת המערכת עושה שימוש ב”עוגיות” – “cookies”, שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך או מכשירך כאשר אתה משתמש במערכת, וכן בכלים דומים. זאת, על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש אתה יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-“cookies” או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכת לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית המבצעת פעולה דומה לפעולת ה- “cookies”.
מידע מזהה
 1. על מנת להירשם למערכת, המשתמש נדרש למסור שם משתמש וסיסמא שהוקצו לו על-ידי בית הספר ו/או על ידי משרד החינוך ו/או על ידי בעלת המערכת. כמו כן, המערכת אוספת ושומרת את שמך המלא, טלפון, דוא”ל, כתובת, שם בית הספר, כתובת בית ספר, כיתה ותחומי לימוד והוראה. מידע זה הינו מידע מזהה.
 2. במידה והמערכת תציע רכישת מוצרים ו/או שירותים, תתבקש למסור מידע פיננסי, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים בקשר אליו.
 3. פרט לאמור לעיל, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים מזהים ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.
ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו
 1. המידע שנמסר לבעלת המערכת מאוחסן בשרתים שלה ו/או בשרתים של מי שנותן לבעלת המערכת שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו”ל. בעלת המערכת נוקטת אמצעים לשמירה על המידע המאוחסן אצלה, על פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך המערכת ומחייבת את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה למערכת. עם זאת, לצערנו, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר למערכת כגון זה לא ייחשף כתוצאה מכשל טכנולוגי או אנושי, או מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שבעלת המערכת תגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, נעשה את מיטב המאמצים להודיע לך על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסופקו בעת הרישום למערכת, או באמצעות פרסום הודעה על כך, או פנייה לבית הספר או למשרד החינוך או לרשות להגנת הפרטיות .
 2. בעלת המערכת לא תישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקי שירותי האחסון או לכל חשיפה של מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתה.
 3. בעלת המערכת עושה שימוש במידע המאוחסן על-ידה לצורך פעילותה של המערכת.
 4. בנוסף, בעלת המערכת רשאית לעשות שימוש במידע באופן שאינו מזהה על מנת לשפר את המערכת ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.
 5. ככל שהמערכת תציע שירותים ו/או תמכור מוצרים בתשלום, המערכת תעשה שימוש במערכת סליקת כרטיסי אשראי ו/או בשירותי גביית תשלומים חיצוניים, כך שפרטי כרטיס האשראי או מידע אחר הקשור לתשלומים המוקלדים אל תוך המערכת מועברים למפעיל המערכת. בעלת המערכת איננה אחראית לשמירת המידע בידי החברות המספקות שירותי סליקה וגבייה. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.
 6. פרט למתואר לעיל, בעלת המערכת מתחייבת לא למסור לצד שלישי מידע שנמסר לה ע”י משתמשי המערכת, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים.
 7. פרט למידע הנמסר לצורך רישום במערכת ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.
 8. בביצוע רישום למערכת ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעלת המערכת רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, מטעם בעלת המערכת ו/או שותפיה העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעלת המערכת למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- bonus@bonusbooks.co.il, או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 9. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. בעלת המערכת לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה.
 10. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים במערכת לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים במערכת ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.
ד. מחיקת ושינוי מידע
 1. באפשרותך לבקש בכל עת מבעלת המערכת להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך למערכת באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא”ל bonus@bonusbooks.co.il. אנו נפעל לפי הבקשה. עם זאת, מכיוון שעשויות להיות השלכות למחיקת או שינוי מידע, אנו שומרים על הזכות לערוך אתך ועם בית הספר שלך ו/או משרד החינוך בירור קודם למחיקת או שינוי כל מידע.
ה. שונות
 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 3. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 4. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.

הגישה למנויים בלבד

על מנת לצפות בפעילויות ובמשחקים יש לרכוש מנוי wizdi.school