קריאה ראשונה כותרות-13

קמץ פתח - צליל פותח

קמץ פתח - צליל סוגר

קמץ פתח - קוראים מילים

קמץ פתח - מרכיבים מילים

קמץ פתח - התאמת מילה לתמונה