קריאה ראשונה כותרות-13

שווא - צליל פותח

שווא - התאמת מילה לתמונה

שווא - התאמה בין מילה בזכר למילה בנקבה