קריאה ראשונה כותרות-13

נעם האמיצה

מרכיבים מילים

גיל הקשתית

התאמה בין מלה בצורת יחיד לבין מלה בצורת רבים